Foreningen

om TROENSE BEBOERFORENING

Baggrunden for oprettelsen af Troense Beboerforening var planer i Svendborg Kommune 1975 om vejgennembrud og åbning af de store baghaver i det centrale Troense for udstykning. Disse planer blev skrinlagt efter, at en underskriftindsamling viste, at de berørte beboere næsten alle var modstandere af dem. I stedet udarbejdede kommunen en bevaringsplan og byplanvedtægt for Troense, der bl.a. foreskrev stop for udstykning i bevaringsområdet. Med det formål at skabe et organ, der kunne give beboerne større styrke over for myndighederne, blev Troense Beboerforening stiftet i marts 1976. Det viste sig hurtigt, at Svendborg Kommune var interesseret i at lytte til beboernes forening ikke mindst i plan‑ og byggesager, og der er i årenes løb kommet adskillige resultater ud af bestyrelsens arbejde.

FORENINGENS FORMÅL

Det er foreningens formål ”at formidle beboernes ønsker om den fremtidige udvikling i Troense og at medvirke til fremme af fællesskabet blandt beboerne i Troense.”

FORENINGENS OPBYGNING

Foreningens bestyrelse, der mødes 8 ‑ 10 gange om året, består af 14 medlemmer, 2 repræsentanter fra hvert af følgende 7 områder. I øjeblikket er der 2 vakant stillinger ledige, 1 for område b og 1 for område d.

a)Badstuen – Grønnedal – Grønningen,    

b)Thorsvang – Thorseng – Thorsengs Allé – Ydunshave

c)Gl.Nybyvej – Troensevej – Frederik Juelsvej – Grev Moltkesvej – Clara Frijs Vej

d)Strandgade – Krogvej – Pilekrogen – Eskærvej

e)Grønnegade – Gyden – Rosenvej – Nørreskovvej – Jydevej

f)Slotsalleen – Eghavevej – Lodsvej 

g)Troense Strandvej – Tjørnevænget

Du er altid velkommen til at henvende dig til dine vejrepræsentanter.

HVAD LAVER FORENINGEN?

Foreningen arbejder med sikring og forbedring af Troenses miljø og omgivelser i overensstemmelse med bevaringsplanens hensigt og indhold og protesterer mod forringelse eller fjernelse af fælles goder. Bestyrelsen har derfor med stor interesse engageret sig i udarbejdelsen af den nye og mere tidssvarende lokalplan, som blev endeligt vedtaget i 2006 til afløsning af bevaringsplanen fra 1976. Som følge af samfundsudviklingen havde denne nemlig i stigende grad vist sig at være utilstrækkelig som bevaringsværktøj.

Blandt andet var foreningen hoveddrivkraften bag fredningen af Badstuejorden i 1993 og anlægget af den nye stiforbindelse “Badstuestien” mellem Badstuen og Grønnegade.

Foreningen har fremstillet og udgivet en Troense‑folder, en Troense-video samt en postkortserie.

Hvert år i maj arrangerer foreningen strandrensning, og i juni afholdes Sct. Hans bål på Lodsstranden.

Siden 1995 har Beboerforeningen sammen med Maritimt Center Danmark arrangeret Æbleræs og pæreskudesejlads til fordel for den maritime kulturarv i Troense.

Desuden bliver der årligt arrangeret en efterårsfest samt 2‑3 kulturelle arrangementer.

HVORDAN BLIVER DU MEDLEM?

Hvert år i februar‑marts vil vejrepræsentanterne besøge alle husstande for at opkræve kontingent eller tegne nye medlemmer. Men du kan til enhver tid indmelde dig hos en af dine vejrepræsentanter.

Årskontingentet er i øvrigt ganske lavt ‑ for tiden kr. 50,‑. Med dette beløb og dit medlemsskab støtter du det lokale samfund.