Jacobsens Plads

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af

Foreningen Jacobsens Plads

I Troense Bådelaugshus 21/02/2017 kl 1930

 

Udkast til vedtægter for Foreningen Jacobsens Plads

Indkaldelse

Udkastet vil løbende blive ændret indtil dagen hvor den stiftende generalforsamling afholdes.

“Ejerfonden Jacobsens plads” har i januar 2017 besluttet at opgive deres hidtidige planer om at bevare Jacobsens plads men derimod fremlagt et ønske om at ændre grundens status og sælge stedet til et boligprojekt. Fonden begrunder beslutningen om at nedlægge stedet i et afslag på en ansøgning om fondsmidler, der skulle have betalt for en revitalisering af stedet.

Jacobsens plads er et af de få tilbageværende maritime miljøer af sin slags i Danmark og et helt unikt sted for Troense. Et sted som mange beboere har og har haft et særligt forhold til. En afvikling til fordel for boliger vil være en meget trist skæbne for Jacobsens plads og dertil hele landet en berøvelse af et stykke vigtig dansk søfartshistorie.

Vi tror på, at stedet kunne bevares, istandsættes og udvikles, hvis det var i byens varetægt.  At Troenses beboere både vil og kan løfte denne opgave. At vi gennem foreningen Jacobsens Plads kan organisere det arbejde, der skal til samt rejse de penge, det vil koste at drive stedet. Ambitionen er i første omgang at sikre stedets fortsatte eksistens som maritimt kulturarvsmiljø, men dernæst at udvikle stedet trin for trin med forskellige fællesfaciliteter – værksted, slæbested, anløbsbro, badeplatform etc.       

Således er initiativet også et tilbud til ejerfonden om, at foreningen Jacobsens Plads på sigt overtager stedet og driver det videre til gavn for beboere og besøgende i Troense.

Formålet med indkaldelsen er at stifte en uafhængig og selvstændig forening som vil:

  1. Sikre Jacobsens Plads igen og at den herefter forbliver et forstærkende aktiv i den sydfynske maritime kultur til gavn for Troense og sydfyns borgerer og dem, som besøger stedet udefra.
  2. Udvikle samarbejder i og omkring anvendelse af pladsen til maritime projekter, som støtter op om den maritime kulturarv.
  3. Understøtte sammenhængskraften lokalt ved at etablere fællesskab omkring renovering, vedligeholdelse og drift af pladsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Initiativgruppen fremlægger idegrundlaget
  4. Gennemgang af udkast til vedtægter samt evt. rettelser
  5. Valg af bestyrelse (alle som har interesse opfordres til at stille op)
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

Herefter vil der mulighed for at melde sig ind i foreningen…