Nyheder

Foredrag med Peter Dragsbo

Stiftende generalforsamling Foreningen Jacobsens Plads.

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af

Foreningen Jacobsens Plads

I Troense Bådelaugshus 21/02/2017 kl 1930

 

Udkast til vedtægter for Foreningen Jacobsens Plads

Indkaldelse

 

Udkastet vil løbende blive ændret indtil dagen hvor den stiftende generalforsamling afholdes.

“Ejerfonden Jacobsens plads” har i januar 2017 besluttet at opgive deres hidtidige planer om at bevare Jacobsens plads men derimod fremlagt et ønske om at ændre grundens status og sælge stedet til et boligprojekt. Fonden begrunder beslutningen om at nedlægge stedet i et afslag på en ansøgning om fondsmidler, der skulle have betalt for en revitalisering af stedet.

Jacobsens plads er et af de få tilbageværende maritime miljøer af sin slags i Danmark og et helt unikt sted for Troense. Et sted som mange beboere har og har haft et særligt forhold til. En afvikling til fordel for boliger vil være en meget trist skæbne for Jacobsens plads og dertil hele landet en berøvelse af et stykke vigtig dansk søfartshistorie.

Vi tror på, at stedet kunne bevares, istandsættes og udvikles, hvis det var i byens varetægt.  At Troenses beboere både vil og kan løfte denne opgave. At vi gennem foreningen Jacobsens Plads kan organisere det arbejde, der skal til samt rejse de penge, det vil koste at drive stedet. Ambitionen er i første omgang at sikre stedets fortsatte eksistens som maritimt kulturarvsmiljø, men dernæst at udvikle stedet trin for trin med forskellige fællesfaciliteter – værksted, slæbested, anløbsbro, badeplatform etc.       

Således er initiativet også et tilbud til ejerfonden om, at foreningen Jacobsens Plads på sigt overtager stedet og driver det videre til gavn for beboere og besøgende i Troense.

Formålet med indkaldelsen er at stifte en uafhængig og selvstændig forening som vil:

  1. Sikre Jacobsens Plads igen og at den herefter forbliver et forstærkende aktiv i den sydfynske maritime kultur til gavn for Troense og sydfyns borgerer og dem, som besøger stedet udefra.
  2. Udvikle samarbejder i og omkring anvendelse af pladsen til maritime projekter, som støtter op om den maritime kulturarv.
  3. Understøtte sammenhængskraften lokalt ved at etablere fællesskab omkring renovering, vedligeholdelse og drift af pladsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Initiativgruppen fremlægger idegrundlaget
  4. Gennemgang af udkast til vedtægter samt evt. rettelser
  5. Valg af bestyrelse (alle som har interesse opfordres til at stille op)
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

Herefter vil der mulighed for at melde sig ind i foreningen…

Hverdagsspisning

MANDAG den 7/11 kl. 18.00 – i Bådelaugshuset på havnen

 

(Troense Beboerforening og Troense Bådelaug)

HVERDAGSSPISNING

 

Voksne kr. 70, børn kr. 35. Medbring tallerken, bestik, drikkevarer og evt. kaffe.

Bindende tilmelding senest dagen før til Hotel Troense på  62225412 eller  mail@hoteltroense.dk

Betaling kan ske direkte til hotellet evt. via MobilPay på nummer: 25 72 48 26.

Ved afbud dagen før ingen betaling.

Troense byloppemarked 2016

IMG_7471

Lørdag den 4. og søndag den 5. juni kl. 10-16

Nu er der kun ca. 1 måned til vores årlige arrangement, Troense Byloppemarked, løber af stablen. Derfor udsender vi i lighed med de tidligere år lidt praktiske informationer omkring afholdelsen af vores lokale loppemarkedsdage.
Desværre lykkedes det ikke at få lokket de besøgende ud i yderområderne af Troense sidste år, så derfor vil vi i år opfordre disse husstande til i stedet at opstille en bod enten nede ved Troense havn eller omkring Sognehuset på Slotsalléen. HUSK, at man er 100% ansvarlig for sin egen bod (dvs. opstilling, pasning og ikke mindst oprydning). Hotel Troense har tilladt, at græsplænen foran hotellet inddrages i løjerne om lørdagen, så børnene kan få lov til at benytte plænen til et legetøjsmarked.
Udover aktiviteterne med de opstillede boder ved de enkelte husstande og ved havnen (HUSK dannebrogsflag), vil der i lighed med sidste år også blive afholdt en kagekonkurrence om lørdagen. Smagningen og konkurrencen kommer til at foregå i Bådelaugets hus fra kl. 12-14. I dette tidsrum vil de besøgende tillige få mulighed for at købe en grillpølse m. brød. Hele havneområdet vil komme til at ”syde og boble” af liv om lørdagen.
En lille publikumskonkurrence – tipskupon om Troense, sørger for at de besøgende bliver ført rundt i byen på helt naturlig vis.
Kagekonkurrencen, som vi gennemførte for 1. gang i 2015, blev rigtig godt modtaget af de besøgende, og derfor vil vi gentage succesen i år, og forhåbentlig også i de kommende år. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i dysten, så der bliver en festlig stemning i Bådelaugets hus fra kl. 12-14. Du kan tilmelde dig på: troensebyloppemarked2016@gmail.com eller telefonisk til 42 22 82 33 – dog senest 22. maj. Efter tilmeldingsfristens udløb vil du modtage yderligere informationer om konkurrencen. Hold dig ikke tilbage – det drejer sig først og fremmest om at skabe en festlig stemning – og det er rigtig sundt at leve sjovt.
Hvis du kan afse ½ – 2 timer til lidt frivilligt arbejde om lørdagen, vil vi også meget gerne høre fra dig – gerne via ovennævnte mailadresse eller mobil nr.
Søndag er ligesom tidligere år en ”stilledag”, hvor de besøgende kun behøver at kigge efter dannebrogsflagene for at finde frem til søndagens boder.
GOD FORNØJELSE!!!

Arrangør: Troense Beboerforening

Den store bog om Troense er klar!

Årets pæreskudedonation
Den store bog om Troense er klar!

Du inviteres derfor til udgivelsesarrangement

Fredag den 27. maj kl. 16.00
i bådelaugshuset.

Bogen, som er på 436 sider og rigt illustreret, har titlen

TROENSE
gennem tiderne

Dens pris bliver kr. 300, men midler fra pæreskudeprojektet, støtte fra Troense Beboerforening og fra Fynske Bank betyder, at

til og med 30/6 kan husstande i Troense erhverve 2 bøger á kr. 100

(kontant eller med MobilePay/Swipp til 30 74 07 94)

Kom til udgivelsesarrangementet og få din bog med hjem.
Beboerforeningen giver vin og vand.

Er du forhindret i at deltage ved selve bogudgivelsen,
kan du senere få bogen til favørprisen ved henvendelse direkte til Troense Beboerforening eller til din vejrepræsentant.
Med venlig hilsen Troense Beboerforening/Pæreskudeprojektet