Nyt egetræ plantet på Troense Strandvej 30A

Familien på Troense Strandvej 30A har plantet et smukt stort egetræ. Til dette initiativ har Beboerforeningen givet et tilskud på 500 kr, for at støtte op om at der forsat bliver bevaret træbeplantning i området, i erstatning for de gamle træer der ikke kan længere eller for at skabe et mere grønt miljø.

Ny bænk ved Lodsstanden

Beboerforeningen har opsat ny bænk ved Lodsstranden til fri afbenyttelse for byens borger og hvem der ellers vil gæste stranden og tage et hvil, mens man nyder udsigten over sundet. Keld Bo fra foreningen har allerede indviet den 🙂

Generalforsamling 2021

Den 2. september blev generalforsamlingen afholdt i Sognehuset. Denne har ventet længe på sig, da vi ikke kunne afholde i foråret 2020 pga. corona-restriktioner. Knud Helles aflagde sin Bestyrelsens beretning 2021 09 02 for tiden, der var gået siden sidste generalforsamling. Vi kunne i år fejre Knuds 40 års jubilæum som formand for foreningen, stort tillykke med det og tak for indsatsen gennem alle årene. Lars Hansen, Grønnegade 50, holdt en rigtig fin tale for Knud. Med disse 40 år takkede Knud af som formand, og den nye formand blev Anja Dam Harden, Strandgade 63.

Generalorsamling

Troense Beboerforening afholder generalforsamling i Sognehuset

TORSDAG d.2. september.

Beklager trykfejlen i omdelte regnskab og indkaldelse til generalforsamling, hvor der står tirsdag. Velmødt torsdag d.2.september.

 

Skulle du have, eller kender en der kunne være intresseret i at indgå i bestyrelse?

så bliver der 2 pladser for området Slotsalleen – Eghavevej ‑ Lodsvej ledig

og 1 plads for området Troense Strandvej ‑ Tjørnevænget

og 1 plads Gl. Nybyvej – Troensevej ‑ Fr. Juelsvej – Grev Moltkes Vej – Clara Frijs Vej

og 1 plads for Thorsvang – Thorseng ‑ Thorsengs Allé – Ydunshave

Beboerforeningen arbejder for at fremme fællesskabet blandt beboerne i Troense. Har kontakt med de offentlige myndigheder i forhold til vejanlæg, belysning, offentlig beplantning og bebyggelse m.m. og udbrede kendskabet til og interessen for bygningshistorie og æstetiske værdier ved bygninger, bybillede og landskaber i og omkring Troense samt for områdets maritime kulturarv.

BYLOPPEMARKED

Så er det snart igen tid til byloppemarked i Troense. Benyt chancen og få ryddet ud i gemmerne og omsæt det til “guld”.

Det bliver lørdag d.5. juni fra kl.10-15. Hvor man kan opsætte en bod, marker ved vejen med et dannebrogsflag.

Alle i hele Troense skal være velkommen til at deltage med en bod. Det er tilladt at sætte boder op på alle veje. Dem der bor lidt tilbagetrukket fra de gennemkørende veje, skal være velkommen til at sætte skilte op langs disse veje, for at lede besøgende ned til deres boder.  Det kan f.eks. være at Yduns have, Thorseng og Thorsvang går sammen om at opsætte et skilt ved indkørelsen til området, ude ved Eskærvej. Det samme kan beboer på Grev Moltkesvej, Frederiks Juels vej og Gammel Nybyvej gøre. Dette kan evt. give et større antal besøgende til de huse der ligger lidt mere “skjult” fra alfarvej.

Vi opfordrer til, at man evt. har en flaske håndsprit ved sin bod, kan modtage betaling via. Mobil pay og at man i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens vejledning om forholdsregler til beskyttelse mod coronasmitte.

MVH Bestyrelsen

Loppemarked

I forbindelse med loppemarked d.5. juni er det muligt at opstille sin bod på græsplænen overfor Hotel Troense, hvis man ønsker det. Parkering pladserne skal holdes fri til hotellets gæster, dette er aftalt med hotellet.

MVH bestyrelsen

Strandrensning

Igen i år var der et godt fremmøde af både store og små til årets strandrensning, i forbindelse med Affaldsindsamlingen for et Danmark uden affald d.18 april. Dagen blev sluttet af med øl og vand ved Badstuebroen. Ud af en gammel flaske og vinprop, fra indsamlingen, blev der fremstillet en flaskepost der blev søsat fra enden af Badstuebroen, så afsender venter spændt på en tilbagemelding 🙂

Strandrensning

Strandrensning d.18. april. Vi mødes ved Lodshuset og gennemgår de frie kyststrækninger ved Troense for affald.

Beboerforeningen sørger for øl og vand til deltagerne.

Strandrensningen indgår i Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald, der foregår samme dag over hele landet.