Previous slide
Next slide

Troense Beboerforening

Baggrunden for oprettelsen af Troense Beboerforening var planer i Svendborg Kommune 1975 om vejgennembrud og åbning af de store baghaver i det centrale Troense for udstykning. Disse planer blev skrinlagt efter, at en underskriftindsamling viste, at de berørte beboere næsten alle var modstandere af dem. I stedet udarbejdede kommunen en bevaringsplan og byplanvedtægt for Troense, der bl.a. foreskrev stop for udstykning i bevaringsområdet. Med det formål at skabe et organ, der kunne give beboerne større styrke over for myndighederne, blev Troense Beboerforening stiftet i marts 1976. Det viste sig hurtigt, at Svendborg Kommune var interesseret i at lytte til beboernes forening ikke mindst i plan‑ og byggesager, og der er i årenes løb kommet adskillige resultater ud af bestyrelsens arbejde. 
Foreningen arbejder for sikring af byens bevaringsværdige sammenhæng. Derfor har Troense Beboerforening i samarbejde med Svendborg kommune udarbejdet Bevarende lokalplan nr. 052.386 for den gamle del af Troense (se kort). Lokalplanen indeholder regler for og information om vedligeholdelse af bygninger og miljø. Ligeledes er foreningen også på forkant når der udvikles lokalplaner for de nye boligområder der udstykkes i Troense.
 
Du kan henvende dig til formanden eller et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål vedrørende bevaringsplanen eller andre forhold i byen, eller hvis du kunne tænke dig at være en del af bestyrelsesarbejdet. 
Troense Beboerforening arbejder for, at Troense skal være et godt sted at bo. 
 

Sociale arrangementer

Der iværksættes året igennem arrangementer og aktiviteter for beboerne, store som små. Du støtter dette arbejde med dit medlemskab i foreningen. Medlemskab koster kr. 50 pr. voksen om året og kan indbetales til mobilepay 365555 eller Spar Nord reg.nr. 9370, konto nr. 4562134277. Hvert år gennemfører foreningen en række arrangementer. I februar arrangeres fastelavnsfest på havnen.  I april strandrensning af strandene omkring Troense, i juni afholdes Sct. Hansbål på Lodsstranden, først på aften for børn og senere et voksen arrangement med båltale og sang. 1. søndag i advent tændes “Byens juletræ” på torvet. I løbet af året holdes arrangementer for børn, bla. find påskeæg jagt og sæbekassevæddeløb. 
Siden 1995 har Beboerforeningen hvert år i oktober sammen med Maritimt Center Danmark arrangeret Æbleræs og pæreskudesejlads til fordel for den maritime kulturarv i Troense.
Desuden bliver der årligt arrangeret en eller flere festlige sammenkomster samt 2‑3 kulturelle arrangementer.
Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi opdaterer dig på begivenheder og andre events i Troense