Info møde på Valdemar Slot

Hermed et referat fra mødet på Valdemar Slot d.16. maj.

Louise Albinus bød velkommen og var rørt over alle de fremmødte som viste interesse for slottets fremtid, inkl. borgmesteren Bo Hansen.

Hun meddelte at, pga. selve hovedbygningen ikke har noget inventar, så er de foreløbige nødsaget til at holde slottet lukket for besøgende, da de ikke føler de har noget at vise frem. De vil forsøge at byde på auktionen i den udstrækning de har råd til og på den måde måske kunne indkøbe noget af inventaret igen. Men det vil nok tage et par år, før slottet igen står klar til at kunne åbne sine døre.

De øvrige ejendomme, der ikke er selve slottet, er meningen at få renoveret og fortsætte med at leje ud. Jorden er ligeledes forpagtet ud og vil forsætte med at være det. I forbindelse med skovdriften skal den optimeres.

De har planer om at stedet fremadrettet kan blive brugt til kulturelle ting, som musik og teater og at kunne opføre et Niels Juls museum.

En af Louise drømme er at der kan blive opført nybygget ældreboliger, men den mulighed for pasning, så man også kan få lov at dø i sit eget hjem.

Hun håber på forståelse og tålmodighed fra slottets naboer, i forhold til hvornår der vil blive åbnet op på Valdemars slot igen. Hun ønsker at så mange som muligt kan få glæde at denne kultur perle. Man skal være velkommen til at komme med forslag til evt. muligheder der kunne give slottet en indtægt, så familien er åben overfor input.

Louise sluttede af med at takke personale og familie for deres støtte og hjælp gennem den svære tid.

Hendes håb for fremtiden er at kunne bevare ”den gamle dame” og give det videre til næste generation.

Der blev åbnet op for at man kunne stille spørgsmål. Det blev ikke til så mange spørgsmål, med der kom de ideer at der kunne oprettes en venne-forening til Valdemar Slot og at der i skoven kunne laves en skov-gravplads. Christian Ahlefeldt-Laurvig lagde op til at Svendborg kommune skulle se på de muligheder der kunne ligge i benyttelse af avlsbygningerne.

Derefter havde gæsterne mulighed for at forsyne sig med kaffe og friskbagte cookies og tagen en tur ind i slottets hovedbygning.

Kaffe på Valdemar Slot

Denne begivenhed viderebringes fra Louise og Nikolaj Albinus.
Kære medlemmer af Troense Beboerforening og beboer i Troense.
De af Jer, som har et forhold til Valdemars Slot, er hermed inviteret til eftermiddagskaffe på slottet, mandag den 16. maj kl. 15, hvor Nikolaj og jeg gerne vil informere om vores køb og vores tanker for familiens gamle sted fremover.
Samtidig vil vi takke alle Jer, som har støttet os i en svær tid.
Da vi gerne vil vide, hvor mange der kommer, beder vi om tilmeldelse på:
inden d.11 maj da det er begrænset hvor mange der må være inde på slottet på en gang.
Mange hilsener
Louise Iuel Albinus

Indvielse af det nyrenoveret torv

I dag blev det nyrenoveret torv indviet med solskin, vin og flag. Tak til alle fremmødte for de rosende ord og hyggeligt samvær. Dejligt at så mange bakke op.

Torve-gruppen håber at rigtig mange lokale fremover også vil slå et smut forbi torvet og måske lige sidde lidt på bænkene og tage sig en snak.

FREMTIDENS VARMEFORSYNING PÅ TÅSINGE

Vindeby Grundejerforening invitere til offentligt møde i

Carlshallen, Carlsberg Camping, Sundbrovej 19, d.11. maj kl. 19.00

gratis adgang for alle.

Med afsæt i de høje gaspriser forsøger vi her at se længere frem. Hvad kan vi hver især, og hvad kan vi i fællesskab?

 

Varme – Hvorfra og hvordan?

Det kan handle om hvilke varmekilder som biogas, sol, træ/piller, halm og hvilken teknologi som jordvarme, geotermi, luft-vand pumper og videre om de mulige transmissionsformer som el og fjervarme.

 

Økonomi og tidshorisont

Vi kommer heller ikke uden om at se på økonomien og tidsplanerne for den mulige gennemførelse. Hvad kan der med fordel investeres i nu – og hvad på længere sigt?

 

Formålet med mødet

Vi forestiller os ikke, at vi efter mødet kan stå med den eneste rigtige løsning, men vi håber på at det kan give et grundlag at arbejde videre på både for den enkelte og for de grupper, der kunne se en idé i at arbejde videre med deres fælles løsninger.

 

Oplæg

Til at belyse det, har vi inviteret en række oplægsholdere som

  • Anders Skovgaard Søholm fra Svendborg Kommunes miljøafdeling
  • Carl Madsen fra Svendborg fjernvarme
  • René Bech Andersen fra Nærvarme Danmark
  • Rudi Rusfort Kragh fra Ollerup-Vester Skerninge borgergruppe for fjernvarme

Hver får 20 min til deres oplæg og der kan derefter stilles spørgsmål.

Som lokal forening sigter vi mod at få så mange fra Vindeby og Troense med til mødet, men mødet er offentligt, så alle er velkomne.

Du kan sikre dig en plads ved at sende en mail til: vindebygrund@gmail.com med oplysninger om navn, adresse, telefon og e-mail. Du sikrer dig så også den efterfølgende information fra Vindeby Grundejerforening.

 

Pæreskudeprojektet inviterer på sejltur med Helge.

Pæreskudeprojektet giver hvert år midler til aktiviteter i Troense, der kan være med til at styrke byens særpræg og sammenholdet mellem beboerne. I 2021 var ideen at arrangere en sejltur for at få nytilflyttede rystet sammen med dem, der har boet her lidt længere tid. På grund af corona kunne turen ikke gennemføres sidste år, men nu prøver vi igen.

Lørdag den 30. 4. går turen til Skarø. Afgang Troense Havn 13.30., hjemkomst 17.30.

Tilmelding fra 1. april efter ”først til mølle-princippet” på paereskuder@gmail.com

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have navnene på de tilmeldte og besked om, hvem der er børn og voksne. Pæreskudeprojektet serverer øl og vand ombord. På Skarø er der af hensyn til børnene arrangeret et besøg på Skarø Is.

Om pæreskudeprojektet:

Pæreskudeprojektet startede i 1995. Ideen var at indsamle æbler fra Troenses mange frugttræer, sælge dem og bruge overskuddet til støtte for aktiviteter i lokalområdet. Æblesalget foregår i den første weekend i skolernes efterårsferie. I samarbejde med Maritimt Center i Svendborg blev der fra det første år arrangeret en kapsejlads, hvor træskibe sejler mod Troense fra en Sydfynsk havn. Her ankommer de fredag aften og laster de indsamlede æbler. Derefter byder Pæreskudeprojektet sejlerne på æbleflæsk i bådelaugets klubhus. Lørdag morgen sejler skibene fra Troense til Svendborg, hvor æblerne sælges på kajen ved træskibsbroen til fordel for projektet.

Ideen har vist sig slidstærk. Æbleplukningen og sejladsen er blevet afviklet siden 1995, kun afbrudt af coronavirus et enkelt år.

Pæreskudegruppen er en løst organiseret gruppe, der er åben for alle. Gruppen mødes normalt til to planlægningsmøder i eftersommeren, hvor man forbereder æbleplukningen og festen for sejlerne. Desuden tager gruppen stilling til, hvad de indsamlede midler skal bruges til. Projektet har gennem årene støttet Søfartsmuseet, Jacobsens Plads, Troense Bådelaug, Storms Hjørne og meget andet. Skriv til paereskuder@gmail.com, hvis du har lyst til at være med.

 

Generalforsamling

Generalforsamling i Sognehuset

Emner og forslag, der ønskes optaget og behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Venligst send pr. mail til formanden Anja Dam Harden på

hardenanjadam@gmail.com

Juletræstænding 2021

Vi tænder byens juletræ på torvet d.28. november kl.16.30.

Traditionen tro, synger vi et par julesange og bagefter er der gløgg og godter i Storms Hjørne.

Husk gerne nisse huen, så vi rigtig kan komme i julehumør.

Foredrag med Peter Hesseldahl

Journalist og fremtidsforsker fra Troense. Redaktør for digital omstilling for Ugebrevet ”Mandag Morgen” og forfatter til 6 bøger, der fokuserer på fremtiden.

I de kommende 10 år står vi overfor tre store forandringer:

  • Vi skal omlægge økonomien og vores livsstil til et markant lavere CO2 udslip.
  • Kunstig intelligens og den digitale udvikling vil præge hverdag/jobs.
  • Velfærdsstaten skal fornyes for at sikre lighed, inklusion og tillid.

Der er mulighed for at købe øl og vand

hilsen BESTYRELSEN

Indvielse af fortov og 2 i 1 vej på Gl. Nybyvej

Med højt solskin, kaffevogn, kage og tale, blev det nye flotte fortov og 2 i 1 vej på Gl. Nybyvej indviet af kommunen og borger i Troense. Et projekt som Troense Beboerforenings bestyrelse og vejens beboer længer har set frem til blev opført. Vi ser frem til at fortovet, der nu svinger rundt om hjørnet fra Gl. Nybyvej og ud på Eskærvej, skaber større sikkerhed for de gående og ligeledes at 2 i 1 vej, holder bilisterne på midten af vejen og dermed giver bedre plads til cyklene skolebørn og andre cyklister i begge sider af vejbanen. Der var højt humør og borgerne kunne få sig en snak med kommunens ansatte.

.