Foreningen

om TROENSE BEBOERFORENING

Baggrunden for oprettelsen af Troense Beboerforening var planer i Svendborg Kommune 1975 om vejgennembrud og åbning af de store baghaver i det centrale Troense for udstykning. Disse planer blev skrinlagt efter, at en underskriftindsamling viste, at de berørte beboere næsten alle var modstandere af dem. I stedet udarbejdede kommunen en bevaringsplan og byplanvedtægt for Troense, der bl.a. foreskrev stop for udstykning i bevaringsområdet. Med det formål at skabe et organ, der kunne give beboerne større styrke over for myndighederne, blev Troense Beboerforening stiftet i marts 1976. Det viste sig hurtigt, at Svendborg Kommune var interesseret i at lytte til beboernes forening ikke mindst i plan‑ og byggesager, og der er i årenes løb kommet adskillige resultater ud af bestyrelsens arbejde.

FORENINGENS FORMÅL

Det er foreningens formål ”at formidle beboernes ønsker om den fremtidige udvikling i Troense og at medvirke til fremme af fællesskabet blandt beboerne i Troense.”

FORENINGENS OPBYGNING

Foreningens bestyrelse, der mødes 7 ‑ 9 gange om året, består af 14 medlemmer, 2 repræsentanter fra hvert af følgende 7 områder. I øjeblikket er der 1 vakant stilling ledige for område b.

a) Badstuen – Grønnedal – Grønningen,    

b) Thorsvang – Thorseng – Thorsengs Allé – Ydunshave

c) Gl.Nybyvej – Troensevej – Frederik Juelsvej – Grev Moltkesvej –   Clara Frijs Vej

d) Strandgade – Krogvej – Pilekrogen – Eskærvej

e) Grønnegade – Gyden – Rosenvej – Jydevej – Nørreskovvej 

f) Slotsalleen – Eghavevej – Lodsvej 

g) Troense Strandvej – Tjørnevænget

Du er altid velkommen til at henvende dig til dine vejrepræsentanter eller formanden.

HVAD LAVER FORENINGEN?

Foreningen arbejder med sikring og forbedring af Troenses miljø og omgivelser i overensstemmelse med bevaringsplanens hensigt og indhold og protesterer mod forringelse eller fjernelse af fælles goder. Bestyrelsen har derfor med stor interesse engageret sig i udarbejdelsen af den nye og mere tidssvarende lokalplan, som blev endeligt vedtaget i 2006 til afløsning af bevaringsplanen fra 1976. Som følge af samfundsudviklingen havde denne nemlig i stigende grad vist sig at være utilstrækkelig som bevaringsværktøj.

Blandt andet var foreningen hoveddrivkraften bag fredningen af Badstuejorden i 1993 og anlægget af den nye stiforbindelse “Badstuestien” mellem Badstuen og Grønnegade.

Foreningen har fremstillet og udgivet en Troense‑folder, en Troense-video samt en postkortserie.

Af vores faste arrangementer kan nævnes at der hvert forår arrangeres strandrensning, og i juni afholdes Sct. Hans bål på Lodsstranden. Første søndag i advent tænder vi sammen juletræet på byen torv. Der udover har vi også forskellige arrangementer for både børn og voksne.

Siden 1995 har Beboerforeningen sammen med Maritimt Center Danmark arrangeret Æbleræs og pæreskudesejlads til fordel for den maritime kulturarv i Troense.

 

HVORDAN BLIVER DU MEDLEM?

Hvert år i februar‑marts vil vejrepræsentanterne besøge alle husstande for at opkræve kontingent eller tegne nye medlemmer. Men du kan til enhver tid indmelde dig hos en af dine vejrepræsentanter.

Årskontingentet er i øvrigt ganske lavt ‑ for tiden kr. 50,‑ pr. voksen i hustanden. Med dette beløb og dit medlemsskab støtter du det lokale samfund.