Foreningen

FORENINGENS FORMÅL

Det er foreningens formål ”at formidle beboernes ønsker om den fremtidige udvikling i Troense og at medvirke til fremme af fællesskabet blandt beboerne i Troense.”

FORENINGENS OPBYGNING

Foreningens bestyrelse, der mødes 7 ‑ 9 gange om året, består af 14 medlemmer, 2 repræsentanter fra hvert af følgende 7 områder. I øjeblikket er der 1 vakant stilling ledige for område b.

a) Badstuen – Grønnedal – Grønningen,    

b) Thorsvang – Thorseng – Thorsengs Allé – Ydunshave

c) Gl.Nybyvej – Troensevej – Frederik Juelsvej – Grev Moltkesvej –   Clara Frijs Vej

d) Strandgade – Krogvej – Pilekrogen – Eskærvej

e) Grønnegade – Gyden – Rosenvej – Jydevej – Nørreskovvej 

f) Slotsalleen – Eghavevej – Lodsvej 

g) Troense Strandvej – Tjørnevænget

Du er altid velkommen til at henvende dig til dine vejrepræsentanter eller formanden.

HVAD LAVER FORENINGEN?

Foreningen arbejder med sikring og forbedring af Troenses miljø og omgivelser i overensstemmelse med bevaringsplanens hensigt og indhold og protesterer mod forringelse eller fjernelse af fælles goder. Bestyrelsen har derfor med stor interesse engageret sig i udarbejdelsen af den nye og mere tidssvarende lokalplan, som blev endeligt vedtaget i 2006 til afløsning af bevaringsplanen fra 1976. Som følge af samfundsudviklingen havde denne nemlig i stigende grad vist sig at være utilstrækkelig som bevaringsværktøj.

Blandt andet var foreningen hoveddrivkraften bag fredningen af Badstuejorden i 1993 og anlægget af den nye stiforbindelse “Badstuestien” mellem Badstuen og Grønnegade.

Foreningen har fremstillet og udgivet Tilflytter folder, Troense‑folder samt en postkortserie.

Der udover har vi også forskellige arrangementer for både børn og voksne.

Siden 1995 har Beboerforeningen sammen med Maritimt Center Danmark arrangeret Æbleræs og pæreskudesejlads til fordel for den maritime kulturarv i Troense.

 

HVORDAN BLIVER DU MEDLEM?

Hvert år i februar‑marts vil vejrepræsentanterne besøge alle husstande med en medlems flyer, for at opkræve kontingent eller tegne nye medlemmer. Men du kan til enhver tid indmelde dig ved at indbetale årskontingent der i øvrigt er ganske lavt ‑ for tiden kr. 50,‑ pr. voksen i hustanden til mobilepay 365555. Med dette beløb og dit medlemsskab støtter du det lokale samfund.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi opdaterer dig på begivenheder og andre events i Troense