Bestyrelsen

TROENSE BEBOERFORENINGS BESTYRELSE 2022-23    

Badstuen – Grønnedal - Grønningen


Keld Bo Larsen

Bestyrelse
Adr.: Badstuen 24
Tlf.: 2335 2903
Mail: keld@troensemail.dk

Bestyrelsesmedlem i Beboerforening siden 2005.
Medlem af pæreskudeudvalget.
Frivillig butiksmedhjælper i Storms Hjørne.
Lokalhistorisk guide med rundvisninger i Troense for Tåsinge Turistinformation.
Bestyrelsesmedlem i Tåsinge Museumslaug.
Medarbejder ved Tåsinge lokalhistoriske Arkiv


Gunver Wind

Bestyrelse
Adr.: Badstuen 15
Tlf.: 61681397
Mail: badstuen16@gmail.com

Thorsvang – Thorseng - Thorsengs Allé - Ydunshave


Kim Kaspersen

Bestyrelse
Adr.: Thorseng 42
Tlf.: 26859706
Mail: kim_kaspersen@hotmail.com

Jeg bor med min kone og to børn på Thorseng, hvor jeg har boet siden 2012. Når jeg ikke laver bestyrelsesarbejde er jeg lærer på FGU i Svendborg.


Regitze Lauenborg

Bestyrelse Adr.: Gl.Nybyvej 27 Tlf.: 50406656 Mail: rlauenborg@gmail.com

Samboende og gift med Ib Nielsen. Pensionist, uddannet og arbejdet som Ergoterapeut og Kunstterapeut. Mine interesser er sejlsport i smakkejolle og Gaffelrig. Jeg synger i 2 kor; Septimus koret og Kællingekoret og så spiller jeg golf.

Gl. Nybyvej – Troensevej - Fr. Juelsvej – Grev Moltkes Vej – Clara Frijs Vej


Kasper Elian

Bestyrelse
Adr.: Gl. Nybyvej 12
Tlf.: 61652269
Mail: kasperhelian@gmail.com


Camilla Silfverberg

Kasserer
Adr.: Grev Molkes Vej 24
Tlf.: 30740794
Mail: silfverbergregnskab@troensemail.dk

Jeg har været med i bestyrelsen i mere end 10 år – alle årene som kasserer. Derudover er jeg også aktiv i flere andre bestyrelser. Til daglig arbejder jeg som økonomikonsulent i Socialtilsyn Syd og driver desuden virksomheden Silfverberg Regnskabsservice.
Fritiden bruger jeg sammen med mand og børn, og gerne i familiens båd når vejret er til det.

Strandgade – Krogvej – Pilekrogen - Eskærvej


Anja Dam Harden

Formand
Adr.: Strandgade 63
Tlf.: 30230896
Mail: hardenanjadam@gmail.com

Jeg arbejder fuldtid som beklædnings konstruktør ved SelfMade i Herning og har ved siden af virksomhed som freelance konstruktør. Har boet i Troense siden 2016, hvor min mand og jeg overtog et totalt faldefærdigt og tilgroet dødsbo. Men det gør ikke noget når ens fritidsinteresse er havearbejde og husrenovering.


Lars Frimann Nielsen

Bestyrelse
Adr.: Strandgade 27
Tlf.: 23719212
Mail: nielsenlars70@yahoo.dk

Jeg har boet i Troense siden starten af 2016, hvor min kone og jeg flyttede ind i et gennemrenoveret Strandgade 27. Er tidligere gymnasielærer i Odense og nu pensionist. Dyrker bl.a. kunstmaling og korsang i min pensionistfritid og er ud over bestyrelsesarbejdet i Troense Beboerforening også aktiv i bestyrelsen for Pæreskudeprojektet.

Grønnegade – Gyden – Rosenvej – Nørreskovvej – Jydevej


Jens Ladekarl

Næstformand
Adr.: Grønnegade 17
Tlf.: 40371155
Mail: jens.ladekarl@pc.dk


Knud Helles

Bestyrelse
Adr.: Grønnegade 24 A
Tlf.: 27504224
Mail: khelles@yahoo.com

cand. mag. i historie og latin fra Københavns Universitet 1972
Ansat på Svendborg Gymnasium 1972-2005
Formand for Troense Beboerforening 1981-2021
Formand for Taasinge Museum 1991-1999
Næstformand i Foreningen Trankebar
Bestyrelsesmedlem og guide i Klassikernes Rejseforening

Slotsalleen – Eghavevej – Lodsvej


Hanne Mosegaard

Sekretær
Adr.: Slotsalleen 16B
Tlf.: 61384930
Mail: hanne@mosegaard.dk

Har boet i Troense i 6 år og er meget begejstret for området. Arbejder i Odense Kommune som jurist. Går op min have, men også den smukke natur, som vi er omgivet af. Har (fået) interesse for historie – politik, men også samfundsmæssige forhold generelt – der er dog også plads til gode romaner. Jeg elsker katte. Har et par gange optrådt som en slags Halloween ”mutter”, og har i den forbindelse formentlig skræmt et barn eller to fra vid og sans. Jeg elsker mad – både at indtage og producere. Er absolut til humor og spas.


Karen Lindegård

Bestyrelse
Adr.: Slotsalleen 30
Tlf.: 24611931
Mail: karen.santos.lindegaard@gmail.com

Jeg flyttede sammen med min mand og
tre børn i 2012 til Troense efter 15 år med internationalt arbejde. Jeg arbejder i Odense hvor jeg er leder af
internationaliseringsteamet, og det syddanske kontor i Danish Life Science Cluster. Jeg stillede op til bestyrelsen fordi jeg holder meget af at bo i en by hvor der er mange aktiviteter.

Troense Strandvej – Tjørnevænget (husstande 58)


Eske Ramvad


Adr.: Tr. Strandvej 80
Tlf.: 52173311
Mail: eske@ramvad.dk


Merete Lehmkuhl


Adr.: Tr. Strandvej 76
Tlf.: 25319665
Mail: merete_lehmkuhl@hotmail.com

Jeg valgte at træde ind i bestyrelsen i 2021 med et ønske om at ændre beboerforeningens omdømme i lokalområdet ved at styrke sammenhold og fællesskab blandt beboerne.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi opdaterer dig på begivenheder og andre events i Troense