Info møde på Valdemar Slot

Hermed et referat fra mødet på Valdemar Slot d.16. maj.

Louise Albinus bød velkommen og var rørt over alle de fremmødte som viste interesse for slottets fremtid, inkl. borgmesteren Bo Hansen.

Hun meddelte at, pga. selve hovedbygningen ikke har noget inventar, så er de foreløbige nødsaget til at holde slottet lukket for besøgende, da de ikke føler de har noget at vise frem. De vil forsøge at byde på auktionen i den udstrækning de har råd til og på den måde måske kunne indkøbe noget af inventaret igen. Men det vil nok tage et par år, før slottet igen står klar til at kunne åbne sine døre.

De øvrige ejendomme, der ikke er selve slottet, er meningen at få renoveret og fortsætte med at leje ud. Jorden er ligeledes forpagtet ud og vil forsætte med at være det. I forbindelse med skovdriften skal den optimeres.

De har planer om at stedet fremadrettet kan blive brugt til kulturelle ting, som musik og teater og at kunne opføre et Niels Juls museum.

En af Louise drømme er at der kan blive opført nybygget ældreboliger, men den mulighed for pasning, så man også kan få lov at dø i sit eget hjem.

Hun håber på forståelse og tålmodighed fra slottets naboer, i forhold til hvornår der vil blive åbnet op på Valdemars slot igen. Hun ønsker at så mange som muligt kan få glæde at denne kultur perle. Man skal være velkommen til at komme med forslag til evt. muligheder der kunne give slottet en indtægt, så familien er åben overfor input.

Louise sluttede af med at takke personale og familie for deres støtte og hjælp gennem den svære tid.

Hendes håb for fremtiden er at kunne bevare ”den gamle dame” og give det videre til næste generation.

Der blev åbnet op for at man kunne stille spørgsmål. Det blev ikke til så mange spørgsmål, med der kom de ideer at der kunne oprettes en venne-forening til Valdemar Slot og at der i skoven kunne laves en skov-gravplads. Christian Ahlefeldt-Laurvig lagde op til at Svendborg kommune skulle se på de muligheder der kunne ligge i benyttelse af avlsbygningerne.

Derefter havde gæsterne mulighed for at forsyne sig med kaffe og friskbagte cookies og tagen en tur ind i slottets hovedbygning.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi opdaterer dig på begivenheder og andre events i Troense