Ang: Borgerhenvendelser til Beboerforeningen

Kære beboer i Troense.
Jeg har som formand modtaget et brev i min postkasse uden at der er oplyst hvem afsender er, derfor ønsker jeg lige at skrive nedestående:
Jeg vil gerne oplyse at hvis man som beboer i byen vil rette henvendelse til Troense Beboerforening, så kan man trygt gøre dette med sit navn, det vil i det her tilfælde gøre det muligt at jeg ville kunne vende tilbage til personen og siger, at der er taget vare på netop denne her sag, som den anonyme beboer henvender sig omkring.

Personer som laver borgerhenvendelse til os, gør dette, da de netop ønsker at der tages vare på vores områdes kulturarv og det er vi som Beboerforening glade for, da det hjælper os i vores arbejder med at gøre Svendborg Kommune opmærksom på at lokalplanen måske ikke altid bliver overholdt og kommunen kan ikke varetage lokalplanen hvis ikke de bliver gjort opmærksom fra områdets borger/Troense Beboerforening.

Godt nok er beboerforeningen bestyrelse bredt repræsenteret geografisk i Troense, men vi går ikke rundt og overvåger alt og alle, som nogle måske fejlagtigt tror. Men får netop ofte henvendelse fra borger der evt. undre sig eller opdager renoveringer der er i strid med lokalplanen.

Så mit budskab er: At man trygt kan henvende sig til os med navn, på den måde kan vi også have en dialog og rydde evt. misforståelser af vejen. Vi vil aldrig videregive hvem der har lavet en borgerhenvendelse, hverken til kommunen eller til den borger som henvendelsen er rettet imod.

Med venlig hilsen Anja, Formand for Troense Beboerforening

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi opdaterer dig på begivenheder og andre events i Troense